ARTICOLUL X Persoanele de contact ARTICOLUL XII Dispoziții finale

ARTICOLUL XI Protecția datelor

În măsura în care, în baza acordului, partea contractantă transmițătoare transferă părții contractante primitoare informații care sunt considerate date personale, în conformitate cu legislațiile celor două state, următoarele prevederi se vor aplica în plus față de regulile stabilite la nivel național:

a) partea contractantă primitoare va folosi datele numai în scopurile indicate și în condițiile stipulate de partea contractantă transmițătoare și în nici un caz pentru orice alte scopuri decât cele pentru care a fost încheiat acordul;

b) partea contractantă primitoare va informa partea contractantă transmițătoare, la cererea acesteia, despre utilizarea datelor transferate și despre rezultatele obținute astfel;

c) datele personale transferate în baza acordului vor fi transferate numai către aceste autorități competente;

d) dacă legislația națională a statului părții contractante primitoare permite exceptarea de la prevederile lit. a)-c), punerea în aplicare a acestor excepții va necesita permisiunea prealabilă a părții contractante transmițătoare, care își va da consimțământul în scris;

e) partea contractantă transmițătoare va verifica corectitudinea datelor care vor fi transferate, precum și necesitatea și proporționalitatea transferului care se realizează, înainte de efectuarea transferului. Transferurile interzise prin legislația națională a statului oricărei părți contractante vor fi în continuare interzise. Dacă se transmit date incorecte sau al căror transfer este interzis, partea contractantă primitoare va fi informată neîntârziat, urmând ca în baza acestei informări partea contractantă primitoare să corecteze sau să distrugă, după caz, datele respective;

f) la cerere, persoana care face subiectul datelor personale va fi informată în legătură cu datele care au fost transferate și cu scopul transferului. Cererile pentru informare ale persoanelor care fac obiectul datelor personale vor fi soluționate în conformitate cu legislația națională a statului părții contractante căreia îi este cerută informația;

g) dacă legislația națională a statului părții contractante transmițătoare prevede limite de timp pentru păstrarea datelor personale, partea contractantă primitoare va fi informată corespunzător de către partea contractantă transmițătoare. Indiferent de aceste limite de timp, datele personale transferate vor fi distruse atunci când nu mai pot servi scopului pentru care au fost transferate sau când acel scop a fost îndeplinit;

h) părțile contractante transmițătoare și primitoare vor fi obligate să înregistreze transferul și primirea datelor personale în formă scrisă;

i) părțile contractante transmițătoare și primitoare vor fi obligate să protejeze datele personale transferate împotriva accesului neautorizat, a modificării neautorizate și a publicării neautorizate.

Acesta este un fragment din Protocolul între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, din 23.03.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...