← ARTICOLUL VI Autoritățile competente ARTICOLUL VIII Punctele de trecere a frontierei →

ARTICOLUL VII Dovedirea intrării și șederii ilegale

(1) Următoarele documente vor dovedi intrarea sau șederea ilegală:

a) documentul de călătorie de pe care lipsește ștampila de intrare/ieșire sau semnul corespunzător ștampilei de intrare/ieșire;

b) pașaportul fals sau falsificat în care a fost aplicată ștampila de intrare/ieșire valabilă;

c) orice alte documente de călătorie și probe care confirmă trecerea frontierei de stat a statului părții contractante solicitate și/sau șederea ilegală;

d) în scopul determinării circumstanțelor de trecere ilegală a frontierei de stat și al confirmării probelor de ședere ilegală, părțile contractante își prezintă una alteia rezultatele cercetării unilaterale. La inițiativa uneia dintre părțile contractante, se va realiza cercetarea comună.

(2) Intrarea sau șederea ilegală poate fi prezumată, în special, în baza următoarelor:

a) declarația în scris a persoanei ce urmează a fi returnată dată părții contractante solicitante;

b) declarațiile scrise ale reprezentanților autorităților și ale altor persoane;

c) documente care asigură accesul la serviciile publice sau private pe teritoriul statului părții contractante solicitante (carnete de sănătate, acte privind asistența socială, facturi pentru serviciile utilizate etc.);

d) date din care rezultă că persoana ce urmează a fi readmisă a utilizat serviciile unui agent de turism care operează pe teritoriul statului părții contractante solicitate sau unui agent de transport persoane;

e) bilete de călătorie;

f) verificările bazei de date informatizate;

g) datele rezultate din cercetarea la fața locului, fotografiile, respectiv înregistrările video, care confirmă trecerea ilegală a frontierei.

(3) Atunci când probele arătate la alin. (2) sunt disponibile, partea contractantă solicitată poate efectua cercetări suplimentare.

Acesta este un fragment din Protocolul între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, din 23.03.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...