← ARTICOLUL IX Costurile ARTICOLUL XI Protecția datelor →

ARTICOLUL X Persoanele de contact

(1) Părțile contractante se vor înștiința reciproc, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, cu privire la numele persoanelor lor de contact, mandatate să se ocupe de problemele practice care privesc implementarea acordului și să coopereze în mod direct în conformitate cu prezentul protocol.

(2) Părțile contractante se vor înștiința reciproc, fără nici o întârziere, cu privire la orice schimbări intervenite în cazul autorităților competente sau al persoanelor de contact.

(3) Persoanele de contact vor avea ca sarcini, printre altele, următoarele:

a) comunicarea conducerii părților contractante a propunerilor, în scopul rezolvării chestiunilor practice care au apărut pe parcursul implementării acordului;

b) înaintarea de propuneri conducerii părților contractante cu privire la amendamentele și completările acordului;

c) pregătirea și recomandarea de propuneri de măsuri adecvate pentru a combate migrația ilegală în general.

(4) Părțile contractante își rezervă dreptul de a aproba sau nu propunerile înaintate de autoritățile competente.

(5) Persoanele de contact se vor întâlni la propunerea uneia dintre ele.

Acesta este un fragment din Protocolul între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, din 23.03.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...