CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 32. -

(1) Nerespectarea dispozițiilor prezentelor norme se sancționează corespunzător art. 22 din lege.

(2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) de către Oficiu sau, după caz, de entitățile prevăzute la art. 17 din lege nu înlătură răspunderea penală sau civilă a entităților reglementate.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Obligațiile entităților reglementate
Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei
Managementul riscului
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...