DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

DECLARAȚIE
privind identitatea beneficiarului real

  Subsemnatul client ................................................ declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea legii:
  a) că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
  b) că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt: .......................
  c) sursa fondurilor.

  Numele și prenumele/denumirea*):     Adresa domiciliului/sediului social și țara*):
......................................  .....................................................
......................................  .....................................................
......................................  .....................................................

  Subsemnatul client se obligă să comunice entității reglementate orice modificare
referitoare la cele declarate.
  Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform
prevederilor art. 292 din Codul penal**).

  Locul și data                          Semnătura clientului
......................                    ..................................

N.B. : Entitatea reglementată își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

*) Se va completa cu numele și prenumele/denumirea clientului, adresa domiciliului/sediului social.

**) Art. 292 din Codul penal va avea o nouă numerotare, conform Legii nr. 301/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...