Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei - Identificarea clientului -
Art. 5.
-

(1) Entitățile reglementate au obligația de a-și identifica clienții, indiferent dacă aceștia sunt sau nu sunt prezenți la efectuarea operațiunilor:

a) la inițierea unor relații de afaceri sau la oferirea unor servicii;

b) în cazul efectuării unor operațiuni în numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția/operațiunea se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele;

c) de îndată ce există o suspiciune că printr-o tranzacție/operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de suma ce face obiectul respectivei operațiuni;

d) când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției/operațiunii, entitatea va proceda la identificarea clienților de îndată ce este informată despre valoarea tranzacției/operațiunii și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă de 10.000 euro;

e) în cazul când există informații sau suspiciuni că tranzacția/operațiunea nu se desfășoară în nume sau în interes propriu, se vor lua măsurile necesare pentru a obține date despre identitatea beneficiarului real al tranzacției;

f) în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentante fizic la efectuarea acestora;

g) când există suspiciuni că datele obținute în procesul de identificare a clientului sau beneficiarului real nu corespund realității.

(2) Entitățile reglementate trebuie să obțină, în vederea stabilirii identității beneficiarului real, cel puțin următoarele informații:

a) declarație pe propria răspundere, prin care acesta să declare identitatea beneficiarului real, precum și sursa fondurilor, conform formularului prevăzut în prezentele norme;

b) scopul și natura operațiunilor/tranzacțiilor derulate cu entitatea;

c) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;

d) numele/denumirea angajatorului sau natura activității proprii.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Obligațiile entităților reglementate
Art 5 Identificarea clientului
Art 6 Identificarea clientului
Art 7 Identificarea clientului
Art 8 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 9 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 11 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 12 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 13 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 14 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 15 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
;
se încarcă...