Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 33.
-

(1) În condițiile art. 7 din lege, transmiterea cu bună-credință de informații, în conformitate cu prevederile art. 3-5 din lege, de către entitățile reglementate sau de către persoanele desemnate potrivit art. 4 lit. b) din prezentele norme nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

(2) În condițiile art. 18 din lege, se interzice entităților reglementate, precum și reprezentanților și personalului acestora să avertizeze clienții implicați sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că au transmis ori urmează să transmită Oficiului informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

(3) Se interzice folosirea în scop personal de către personalul entităților reglementate a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și (3) constituie infracțiune și se sancționează conform art. 24 din lege.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
Art 28 Organizarea controlului intern
Art 29 Organizarea controlului intern
Art 30 Organizarea controlului intern
Art 31 Organizarea controlului intern
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...