Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul riscului - Organizarea controlului intern -
Art. 30.
-

(1) Procedurile de control și/sau audit intern ale entității reglementate trebuie să cuprindă o evaluare independentă a politicilor și procedurilor proprii privind cunoașterea clientelei, inclusiv din punctul de vedere al conformării la cerințele legii și ale altor reglementări aplicabile.

(2) Controlul intern și/sau auditul intern trebuie să evalueze periodic eficiența procedurilor și politicilor stabilite, inclusiv nivelul de pregătire a personalului, să facă propuneri pentru înlăturarea deficiențelor constatate și să urmărească modul de rezolvare a concluziilor și a propunerilor formulate.

(3) Responsabilitățile personalului însărcinat cu exercitarea controlului intern și/sau auditul intern trebuie să includă monitorizarea permanentă a performanțelor personalului prin testarea prin sondaj a respectării conformității cu normele interne și revizuirea rapoartelor privind cazurile excepționale, în vederea atenționării organelor de conducere ale entităților reglementate în cazul în care se consideră că procedurile stabilite privind cunoașterea clientelei nu sunt respectate.

(4) Organele de conducere trebuie să se asigure că departamentul de control și/sau audit intern dispune de personal adecvat, cu experiență în asemenea politici și proceduri.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 21 Monitorizarea clientelei
Art 22 Monitorizarea clientelei
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
Art 28 Organizarea controlului intern
Art 29 Organizarea controlului intern
Art 30 Organizarea controlului intern
Art 31 Organizarea controlului intern
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...