Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul riscului - Organizarea controlului intern -
Art. 27.
-

(1) Fiecare entitate reglementată trebuie să își stabilească politici și proceduri corespunzătoare pentru asigurarea implementării unui program eficient de cunoaștere a clientelei.

(2) Organele de conducere ale entităților reglementate și persoanele desemnate conform art. 4 lit. b) au responsabilități în stabilirea și menținerea unui sistem de control intern adecvat și eficient.

(3) Obiectivele controlului intern pe linia prezentelor norme constau, fără a fi limitative, în verificarea și furnizarea unor informații credibile, relevante, complete și utile structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul entității reglementate și utilizatorilor externi ai informațiilor.

(4) În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, entitățile reglementate trebuie să își organizeze un sistem de control intern care se compune din următoarele elemente, fără a fi limitative:

a) rolul și responsabilitățile persoanelor desemnate în relația cu Oficiul;

b) identificarea și evaluarea riscurilor;

c) activitățile de control și separarea responsabilităților;

d) supravegherea periodică a gestiunii informației, a sistemelor și controlului acestora;

e) informare și comunicare;

f) o strategie de pregătire a personalului în domeniul standardelor de cunoaștere și monitorizare a clientelei și a programelor proprii elaborate pe baza acestora.

(5) Entitățile reglementate trebuie să realizeze o repartizare corespunzătoare a atribuțiilor la toate nivelurile organizatorice și să se asigure că personalului nu îi sunt alocate responsabilități care să conducă la conflicte de interese.

(6) Domeniile care pot fi afectate de potențiale conflicte de interese trebuie să fie identificate și monitorizate independent de către persoane neimplicate direct în activitățile respective.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 18 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 19 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 21 Monitorizarea clientelei
Art 22 Monitorizarea clientelei
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
Art 28 Organizarea controlului intern
Art 29 Organizarea controlului intern
Art 30 Organizarea controlului intern
Art 31 Organizarea controlului intern
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...