Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul riscului - Monitorizarea clientelei -
Art. 25.
-

Pentru categoria clienților cu un risc potențial mai ridicat este necesar să se monitorizeze majoritatea sau, după caz, toate tranzacțiile/operațiunile derulate prin intermediul entității reglementate. La stabilirea persoanelor care se încadrează în această categorie se vor lua în considerare:

a) tipul clientului - persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică;

b) țara de origine;

c) poziția publică sau poziția importantă deținută;

d) specificul activității desfășurate de client;

e) sursa fondurilor;

f) alți indicatori de risc.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 15 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 16 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 18 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 19 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 21 Monitorizarea clientelei
Art 22 Monitorizarea clientelei
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
Art 28 Organizarea controlului intern
Art 29 Organizarea controlului intern
Art 30 Organizarea controlului intern
Art 31 Organizarea controlului intern
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...