Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul riscului - Monitorizarea clientelei -
Art. 22.
-

(1) Entitățile reglementate trebuie să realizeze actualizarea bazei de date a evidențelor întocmite la începutul relației de afaceri; în funcție de evoluția relației de afaceri cu fiecare client, entitățile reglementate vor proceda la reîncadrarea acestora în categoriile de clientelă corespunzătoare.

(2) Schimbările ulterioare în informațiile furnizate vor fi verificate și înregistrate în mod corespunzător.

(3) Dacă apar în mod frecvent schimbări substanțiale în structura clienților persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, entitățile reglementate trebuie să realizeze verificări ulterioare.

(4) Revizuirea poate avea loc atunci când se derulează o tranzacție/operațiune semnificativă, când cerințele referitoare la documentația necesară pentru fiecare client se modifică în mod semnificativ sau când există o modificare importantă în modul de operare al clientului.

(5) În situațiile în care există lipsuri în informațiile deținute despre un client existent ori când există indicii sau entitatea reglementată suspectează că informațiile furnizate nu corespund realității, aceasta trebuie să ia măsurile necesare pentru ca toate informațiile relevante să fie obținute cât mai curând posibil.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 12 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 13 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 14 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 15 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 16 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 18 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 19 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 21 Monitorizarea clientelei
Art 22 Monitorizarea clientelei
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
Art 28 Organizarea controlului intern
Art 29 Organizarea controlului intern
Art 30 Organizarea controlului intern
Art 31 Organizarea controlului intern
Art 32 Sancțiuni
;
se încarcă...