Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
-

(1) În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Oficiu - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

b) lege - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

c) operațiuni în numerar - operațiunile cu sume în lei sau în valută, care nu se derulează prin intermediul conturilor bancare;

d) entități reglementate - entitățile a căror activitate este supravegheată, verificată și controlată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în îndeplinirea atribuțiilor sale legale, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) client - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile reglementate inițiază relații de afaceri sau pentru care prestează servicii ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. În sensul prezentelor norme, prin client se mai înțelege:

1. beneficiarul real al operațiunii;

2. entitățile corespondente din țară sau din străinătate ale entităților reglementate;

3. orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică care operează în numele sau în interesul altei persoane;

4. orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică care utilizează ori beneficiază de un serviciu sau de un produs oferit de entitatea reglementată;

f) control intern - proces continuu care furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute în prezentele norme;

g) risc privind spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism - riscul determinat de factori interni, cum ar fi derularea neadecvată a unor activități interne, existența unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare, ori de factori externi, cum ar fi condițiile economice ale entităților reglementate, ca urmare a neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispozițiilor legale ori contractuale, precum și a lipsei de încredere a publicului în integritatea entității în cauză;

h) beneficiar real - persoana fizică, juridică sau entitatea fără personalitate juridică în numele sau în interesul căreia se realizează una ori mai multe dintre operațiunile prevăzute la lit e).

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Obligațiile entităților reglementate
Art 5 Identificarea clientului
Art 6 Identificarea clientului
Art 7 Identificarea clientului
Art 8 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 9 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 11 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 12 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
;
se încarcă...