Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei - Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei -
Art. 17.
-

(1) Fiecare entitate reglementată va elabora un program propriu de cunoaștere a clientelei, care să corespundă naturii, dimensiunii, complexității și întinderii activității sale și să fie adaptat la gradul de risc asociat categoriilor de clienți cu care acesta desfășoară operațiuni/tranzacții.

(2) Programele de cunoaștere a clientelei trebuie să aibă în vedere toate tranzacțiile/operațiunile entității reglementate și să cuprindă, fără ca enumerarea să fie limitativă:

a) o politică de acceptare a clientului;

b) proceduri de identificare a clientului și de încadrare a acestuia în categoria de clientelă corespunzătoare;

c) modalități corespunzătoare de întocmire și păstrare a evidențelor;

d) monitorizarea operațiunilor derulate în scopul detectării tranzacțiilor suspecte și procedura de raportare a acestora;

e) modalități de abordare a tranzacțiilor/operațiunilor și/sau din jurisdicțiile în care nu există reglementări corespunzătoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

f) modalități de abordare a tranzacțiilor/operațiunilor care nu se încadrează în tiparele obișnuite sau care prezintă factori de risc;

g) proceduri și sisteme de verificare a modului de implementare a programelor elaborate și de evaluare a eficienței acestora;

h) programe de pregătire a personalului în domeniul cunoașterii clientelei.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 7 Identificarea clientului
Art 8 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 9 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 11 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 12 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 13 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 14 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 15 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 16 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 18 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 19 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 21 Monitorizarea clientelei
Art 22 Monitorizarea clientelei
Art 23 Monitorizarea clientelei
Art 24 Monitorizarea clientelei
Art 25 Monitorizarea clientelei
Art 26 Monitorizarea clientelei
Art 27 Organizarea controlului intern
;
se încarcă...