Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
-

Prezentele norme se aplică entităților raportoare pentru care modul de aplicare a reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu este verificat și controlat de autorități de supraveghere sau structuri de conducere ale profesiilor juridice liberale prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă un cadru general pentru acestea în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, cu privire la:

a) elaborarea de către acestea a politicilor și procedurilor proprii de cunoaștere a clientelei, ca parte esențială a unei gestiuni prudente a riscului și a unor sisteme eficiente de control intern;

b) organizarea controlului intern și a auditului intern;

c) administrarea riscurilor semnificative.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Obligațiile entităților reglementate
Art 5 Identificarea clientului
Art 6 Identificarea clientului
Art 7 Identificarea clientului
Art 8 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 9 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 11 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
;
se încarcă...