Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 304 se introduce un nou articol, articolul 304^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 3041.
-

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice va ține Registrul de monitorizare a contractelor de achiziții publice, în care sunt înregistrate contractele cu o valoare mai mare de 100.000 euro."

Acesta este un fragment din Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 337/2006:
Art 110 "
Art 151 "
Art 236 "
Art 237 "
Art 238 "
Art 239 "
Art 255 "
Art 279 "
Art 301 "
Art 303 "
Art 304^1 "
;
se încarcă...