Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 303, alineatul (1) va avea următorul cuprins: - " -
Art. 303.
-

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv modelul contractului de achiziție publică, al contractului de concesiune de lucrări publice și al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență."

Acesta este un fragment din Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 337/2006:
Art 68 "
Art 110 "
Art 151 "
Art 236 "
Art 237 "
Art 238 "
Art 239 "
Art 255 "
Art 279 "
Art 301 "
Art 303 "
Art 304^1 "
;
se încarcă...