Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 279, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 279.
-

(1) Decizia Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului, aceștia neavând posibilitatea de a se abține.

.....................................................................................................................

(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată și comunicată în scris părților, în termen de 5 zile de la pronunțare. Decizia va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului."

Acesta este un fragment din Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 337/2006:
Art 21 "
Art 67 "
Art 68 "
Art 110 "
Art 151 "
Art 236 "
Art 237 "
Art 238 "
Art 239 "
Art 255 "
Art 279 "
Art 301 "
Art 303 "
Art 304^1 "
;
se încarcă...