Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 255, alineatul (1) va avea următorul cuprins: - " -
Art. 255.
-

(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicțională, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sau în justiție, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 337/2006:
Art 20 "
Art 21 "
Art 67 "
Art 68 "
Art 110 "
Art 151 "
Art 236 "
Art 237 "
Art 238 "
Art 239 "
Art 255 "
Art 279 "
Art 301 "
Art 303 "
Art 304^1 "
;
se încarcă...