Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 237 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 237.
-

Livrarea energiei electrice prin rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) livrarea de energie electrică prin rețelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportată prin rețelele respective nu depășește 30% din producția totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs."

Acesta este un fragment din Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 337/2006:
Art 6 "
Art 15 "
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 67 "
Art 68 "
Art 110 "
Art 151 "
Art 236 "
Art 237 "
Art 238 "
Art 239 "
Art 255 "
Art 279 "
Art 301 "
Art 303 "
Art 304^1 "
;
se încarcă...