Parlamentul României

Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează în cadrul Autorității Naționale pentru Tineret, în subordinea direcțiilor județene de tineret, respectiv a municipiului București, centre de informare și consiliere pentru tineri, pentru categoria de vârstă 14-35 de ani.

(2) Centrele de informare și consiliere pentru tineri au ca atribuții informarea, consilierea și consultanța acordată tinerilor în domenii de interes specifice.

(3) Centrele de informare și consiliere pentru tineri vor fi înființate în municipii reședință de județ, precum și în alte localități, dacă se consideră necesar.

Art. 2. -

(1) În cadrul activității de consiliere, centrele de informare și consiliere pentru tineri pot apela la colaboratori externi pentru furnizarea de expertiză specifică.

(2) Distribuirea informațiilor de interes general se poate face prin intermediul mass-media, pliantelor, caietelor de programe, materialelor de reclamă.

(3) Pentru asigurarea obținerii de informații de interes specific, în cadrul centrelor de informare și consiliere pentru tineri se asigură acces gratuit la Internet.

Art. 3. -

Serviciile oferite de centrele de informare și consiliere pentru tineri sunt gratuite și accesibile, cu respectarea principiului nediscriminării.

Art. 4. -

Serviciile oferite de centrele de informare și consiliere pentru tineri asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Art. 5. -

Autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția centrelor de informare și consiliere pentru tineri spații adecvate desfășurării activității.

Art. 6. -

(1) Centrele de informare și consiliere pentru tineri vor elabora baze de date cu privire la informațiile de interes pentru tineri, pe care au obligația de a le actualiza.

(2) Centrele de informare și consiliere pentru tineri transmit administrației publice locale și centrale analize cu privire la problemele cu caracter general cu care se confruntă tinerii.

Art. 7. -

Instituțiile statului furnizează informații necesare bunei funcționări a centrelor de informare și consiliere pentru tineri și colaborează în vederea identificării de soluții la problemele semnalate potrivit art. 6 alin. (2).

Art. 8. -

Autoritatea Națională pentru Tineret are obligația de a elabora strategia națională anuală cu privire la informarea și consilierea tinerilor, strategie ce va fi implementată la nivel local de către fiecare centru de informare și consiliere pentru tineri.

Art. 9. -

Organizarea, funcționarea și dotarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri se stabilesc prin regulament, elaborat de Autoritatea Națională pentru Tineret, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. -

Centrele de informare și consiliere pentru tineri derulează programe proprii, specifice zonei în care funcționează, în colaborare cu instituțiile administrației publice locale și pot dezvolta colaborări și parteneriate cu organizații neguvernamentale și alte categorii de parteneri sociali.

Art. 11. -

Fondurile necesare înființării, dotării și funcționării centrelor de informare și consiliere pentru tineri se asigură din bugetul Autorității Naționale pentru Tineret.

Art. 12. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 iulie 2006.

Nr. 333.

;
se încarcă...