Parlamentul României

Legea nr. 323/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 și 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs."

2. La anexa nr. Ia punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 548 1.250
2. Asistent-șef SSD 486 1.048
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 454 918
4. Asistent-șef M 444 843"

3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 și 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
"1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric; S
gradul I A 630 1.283
gradul I 441 1.131
gradul II 434 843
gradul III 426 755
gradul IV 418 667
gradul V 411 617
debutant 391 -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 418 931
gradul II 411 780
gradul III 404 667
..................................................................................
4. Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 426 718
gradul II 418 655
gradul III 411 617
debutant 391 -
..................................................................................
*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II și III.

4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. V/2a (la 01.02.2006) Referințe în jurisprudență (2)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-
administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire1)

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Stenodactilograf I A*) M 411 561
2. Stenodactilograf I M 404 475
3. Stenodactilograf II M 395 435
4. Stenodactilograf debutant M 369 -
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*) M 404 527
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 395 465
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 388 424
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 369 -
9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 395 447
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 388 407
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 369 -
12. Administrator I M 404 566
13. Administrator II M 395 515
14. Administrator III M 388 465
15. Șef depozit I M 395 510
16. Șef depozit II M 388 465
17. Casier, magaziner; I M 395 498
18. Casier, magaziner; II M; G 388 447
19. Casier, magaziner; debutant M; G 369 -
20. Funcționar, arhivar; I M 404 487
21. Funcționar, arhivar; II M 395 447
22. Funcționar, arhivar; III M 388 407
23. Funcționar, arhivar; debutant M 369 -
24. Șef formație pază, pompieri 381 447
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 388 404
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 381 395
27. Maistru I 395 550
28. Maistru II 388 510
29. Șofer***) 388 651
30. Muncitor calificat I 426 538
31. Muncitor calificat II 418 510
32. Muncitor calificat III 411 475
33. Muncitor calificat IV 404 447
34. Muncitor calificat V 395 412
35. Muncitor calificat VI 388 404
36. Muncitor necalificat 381 395

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 581 1.325
2. Asistent-șef SSD 516 1.111
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 482 974
4. Asistent-șef M 471 894"

6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 și 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
"1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric; S
gradul I A 668 1.360
gradul I 468 1.199
gradul II 461 894
gradul III 452 801
gradul IV 444 708
gradul V 436 655
debutant 415 -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 444 987
gradul II 436 827
gradul III 429 708
.............................................................................................
4. Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
.............................................................................................
*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II și III.

7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. V/2b (la 01.09.2006)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-
administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire1)

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Stenodactilograf I A*) M 436 595
2. Stenodactilograf I M 429 504
3. Stenodactilograf II M 419 462
4. Stenodactilograf debutant M 392 -
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*) M 429 559
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 419 493
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 412 450
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 392 -
9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 419 474
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 412 432
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 392 -
12. Administrator I M 429 600
13. Administrator II M 419 546
14. Administrator III M 412 493
15. Șef depozit I M 419 541
16. Șef depozit II M 412 493
17. Casier, magaziner; I M 419 528
18. Casier, magaziner; II M; G 412 474
19. Casier, magaziner; debutant M; G 392 -
20. Funcționar, arhivar; I M 429 517
21. Funcționar, arhivar; II M 419 474
22. Funcționar, arhivar; III M 412 432
23. Funcționar, arhivar; debutant M 392 -
24. Șef formație pază, pompieri 404 474
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 412 429
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 404 419
27. Maistru I 419 583
28. Maistru II 412 541
29. Șofer***) 412 691
30. Muncitor calificat I 452 571
31. Muncitor calificat II 444 541
32. Muncitor calificat III 436 504
33. Muncitor calificat IV 429 474
34. Muncitor calificat V 419 437
35. Muncitor calificat VI 412 429
36. Muncitor necalificat 404 419

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 iulie 2006.

Nr. 323.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...