Art 27 Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor | Lege 307/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Obligații privind apărarea împotriva incendiilor - Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor -
Art. 27.
-

(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului București, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene și locale, instituțiilor și operatorilor economici au/are următoarele obligații principale:

a) participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

d) îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în unitățile și instituțiile din care fac/face parte;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar sau privat, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

(2) Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

Mergi la:
Art 17 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 18 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 19 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 20 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 21 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 22 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 23 Obligațiile proiectanților și executanților
Art 24 Obligațiile proiectanților și executanților
Art 25 Obligațiile proiectanților și executanților
Art 26 Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
Art 27 Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
Art 28 Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Art 29 Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Art 30 Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Constituirea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private
Art 33 Constituirea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private
Art 34 Constituirea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private
Art 35 Constituirea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private
Art 36 Constituirea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private
Art 37 Drepturi, indemnizații și despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgență voluntare sau private

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...