Art 14 Obligațiile consiliului local și ale primarului | Lege 307/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Obligații privind apărarea împotriva incendiilor - Obligațiile consiliului local și ale primarului -
Art. 14.
-

Primarul are următoarele obligații principale:

a) asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia;

j) asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

p) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

Mergi la:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Obligații generale
Art 7 Obligații generale
Art 8 Obligații generale
Art 9 Obligații generale
Art 10 Obligații generale
Art 11 Obligații generale
Art 12 Obligații generale
Art 13 Obligațiile consiliului local și ale primarului
Art 14 Obligațiile consiliului local și ale primarului
Art 15 Obligațiile consiliului județean și ale Consiliului General al Municipiului București
Art 16 Obligațiile prefectului
Art 17 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 18 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 19 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 20 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 21 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 22 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 23 Obligațiile proiectanților și executanților
Art 24 Obligațiile proiectanților și executanților

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...