Art 12 Obligații generale | Lege 307/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Obligații privind apărarea împotriva incendiilor - Obligații generale -
Art. 12.
-

(1) Autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, județene sau locale, instituțiile publice și operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupațiile de cadru tehnic și personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaționale aprobate conform legislației în vigoare.

(2) Consiliile locale și operatorii economici care desfășoară activități cu risc de incendiu și care au obligația prevăzută la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.

(3) Numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.

(4) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor specifice atrage schimbarea din funcție a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, situație care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, după caz.

(5) Persoanele fizice și asociațiile familiale care desfășoară activități economice autorizate pe teritoriul României, precum și celelalte entități legal constituite, neprevăzute la alin. (1), îndeplinesc atribuțiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entității.

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 307/2006:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Obligații generale
Art 7 Obligații generale
Art 8 Obligații generale
Art 9 Obligații generale
Art 10 Obligații generale
Art 11 Obligații generale
Art 12 Obligații generale
Art 13 Obligațiile consiliului local și ale primarului
Art 14 Obligațiile consiliului local și ale primarului
Art 15 Obligațiile consiliului județean și ale Consiliului General al Municipiului București
Art 16 Obligațiile prefectului
Art 17 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 18 Obligațiile autorităților administrației publice centrale
Art 19 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 20 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 21 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
Art 22 Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
;
se încarcă...