Veniturile și cheltuielile bugetelor locale | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: Jurisprudență

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit; Jurisprudență

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; Reviste (3)

c) subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;

d) donații și sponsorizări. Reviste (1)

(2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Modificări (1)

(3) Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective.

(4) Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Obiectul legii
Definiții
Veniturile și cheltuielile bugetare
Autorizarea bugetară/angajamentele multianuale
Veniturile și cheltuielile bugetelor locale
Descentralizarea unor activități
Aprobarea împrumuturilor
Datoria publică locală
Condiții pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Fondul de risc
Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului
Verificări excepționale
Finanțarea instituțiilor publice
Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Grad didactic I. Diferențe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal. Îndreptățire
Creanță bugetară. Contract de achiziție publică. Sume defalcate din venituri ale bugetului de stat
;
se încarcă...