Principiul autonomiei locale financiare | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii, reguli și responsabilități - Alte principii -
Principiul autonomiei locale financiare

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege. Jurisprudență

(2) Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii. Reviste (1)

(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităților administrației publice locale în domeniul lor de competență. Jurisprudență

(4) Sumele defalcate cu destinație specială se utilizează de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul legalității în materie fiscală este prevăzut în art. 16 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Astfel, se dispune că: „Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege. Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelului impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Principiul universalității
Principiul transparenței și publicității
Principiul unității
Principiul unității monetare
Principiul anualității
Principiul specializării bugetare
Principiul echilibrului
Reguli bugetare
Principiul solidarității
Principiul autonomiei locale financiare
Principiul proporționalității
Principiul consultării
Aprobarea și rectificarea bugetelor
Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale
Categorii de ordonatori de credite
Rolul ordonatorilor de credite
Responsabilitățile ordonatorilor de credite
Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior
Elaborarea bugetelor
Conținutul și structura bugetelor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...