Dispoziții finale | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Contabilitate publică

Art. 80. -

(1) Contabilitatea publică a instituțiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

(2) Ministerul Finanțelor Publice stabilește prin norme metodologice procedurile contabile și sistemul de raportare privind informațiile furnizate de contabilitatea publică. Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)

Art. 81. -

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului

Art. 82. - Modificări (1)

Cu sumele aprobate pe bază de hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, se majorează bugetele locale de către primari, președinții consiliilor județene și primarul general al municipiului București, după caz, urmând ca la prima ședință a consiliului local, județean și, respectiv, a Consiliului General al Municipiului București să se valideze modificările respective. Derogări (1)

Sumele veniturilor cu destinație specială

Art. 83. -

Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe, potrivit legii, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama unităților administrativ-teritoriale la unitățile Trezoreriei Statului, în afara bugetelor locale, iar contul de execuție se aprobă de consiliul local, județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Norme metodologice și instrucțiuni

Art. 84. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice sunt autorizate să emită norme metodologice și instrucțiuni de aplicare.

Procedura crizei financiare și a insolvenței unităților administrativ-teritoriale

Art. 85. -

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice elaborează proiectul de lege specială privind procedura de aplicare a prevederilor art. 74 și 75.

Intrarea în vigoare

Art. 86. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele excepții:

a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi;

b) art. 33 alin. (4) lit. f) și g), art. 74 și 75, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008; Modificări (1)

c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) și art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, în vederea fundamentării proiecției bugetare pentru anul 2009.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 ianuarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Dispoziții generale
Principii, reguli și responsabilități
Procesul bugetar
Împrumuturi
Finanțarea instituțiilor publice
Criza financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale
Dispoziții instituționale
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...