Art 76 Comitetul pentru finanțe publice locale | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Comitetul pentru finanțe publice locale -
Art. 76.
-

(1) Se înființează Comitetul pentru finanțe publice locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale și de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică.

(2) Comitetul pentru finanțe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de:

a) Parlamentul României;

b) Ministerul Administrației și Internelor;

c) Ministerul Finanțelor Publice;

d) structura asociativă a comunelor din România;

e) structura asociativă a orașelor din România;

f) structura asociativă a municipiilor din România;

g) structura asociativă a consiliilor județene din România.

(3) Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile de specialitate, asigură împreună secretariatul tehnic al Comitetului pentru finanțe publice locale.

(4) Modul de funcționare și atribuțiile Comitetului pentru finanțe publice locale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Art 66 Verificări excepționale
Art 67 Finanțarea instituțiilor publice
Art 68 Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Art 69 Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Art 70 Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Art 71 Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
Art 72 Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice
Art 73 Execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice
Art 74 Criza financiară
Art 75 Insolvența
Art 76 Comitetul pentru finanțe publice locale
Art 77 Infracțiuni și pedepse
Art 78 Contravenții și sancțiuni
Art 79 Legislația aplicată contravenției
Art 80 Contabilitate publică
Art 81 Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
Art 82 Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului
Art 83 Sumele veniturilor cu destinație specială
Art 84 Norme metodologice și instrucțiuni
Art 85 Procedura crizei financiare și a insolvenței unităților administrativ-teritoriale
Art 86 Intrarea în vigoare
;
se încarcă...