Art 45 Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale - Aprobarea proiectelor de investiții publice locale -
Art 44 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale - Structura programelor de investiții publice locale -
Art 46 Structura programelor de investiții publice locale

CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale - Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului -
Art. 45.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

(1) Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. Practică judiciară (2)

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...