Art 32 Cote defalcate din impozitul pe venit | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri privind elaborarea bugetelor - Cote defalcate din impozitul pe venit -
Art. 32.
- Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență

(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă de 13% la bugetul local al județului și o cotă de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, la trezoreria municipiului reședință de județ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și al județului. Modificări (3), Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În execuție, cota de 22% se alocă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului, proporțional cu sumele repartizate și aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5). Modificări (2), Referințe (1)

(3) Cota de 82% din impozitul pe venit pentru municipiul București se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, 47,5% la bugetul local al municipiului București și 11% într-un cont distinct deschis pe seama Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Trezoreria Municipiului București, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor și municipiului București. Modificări (2), Referințe (1)

(4) În execuție, cota de 11% se alocă de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor și municipiului București, proporțional cu sumele repartizate și aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6). Modificări (2), Referințe (1)

(5) În situații deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.

(6) Operațiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București. Jurisprudență

(7) Plătitorii de impozite și taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajați pentru respectivul punct de lucru sunt obligați să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru. Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înființării, pentru punctele de lucru nou-înființate. Organul fiscal are obligația ca în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală să comunice în scris primarului acest lucru. Plătitorii de impozite și taxe prevăzuți în acest alineat au obligația să organizeze evidența contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reținut și vărsat. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

(9) Primarul are obligația să sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Art 22 Rolul ordonatorilor de credite
Art 23 Responsabilitățile ordonatorilor de credite
Art 24 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior
Art 25 Elaborarea bugetelor
Art 26 Conținutul și structura bugetelor
Art 27 Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale
Art 28 Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale, precum și al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
Art 29 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
Art 30 Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
Art 31 Activități de natură economică
Art 32 Cote defalcate din impozitul pe venit
Art 33 Alocarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Art 34 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art 35 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Art 36 Fondul de rezervă bugetară
Art 37 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
Art 38 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art 39 Aprobarea și centralizarea bugetelor locale
Art 40 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
Art 41 Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget
Art 42 Informații privind programele de investiții publice
Reviste:
Punct de lucru care seara predă încasările administratorului. Documente ce trebuie întocmite pentru registrul de casă
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...