Art 30 Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat -
Art 29 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Activități de natură economică -
Art 31 Activități de natură economică

CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale -
Art. 30.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (15), Referințe în cărți (1)

(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, aprobă taxe speciale. Practică judiciară (4), Reviste (1)

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. Practică judiciară (1)

(3) Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. Practică judiciară (3)

(4) Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice și juridice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă. Practică judiciară (2)

(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite. Practică judiciară (3)

(6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Modificări (1), Practică judiciară (20), Reviste (2)

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate, iar contul de execuție al acestora se aprobă de autoritățile deliberative.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...