Art 24 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Responsabilitățile ordonatorilor de credite -
Art 23 Responsabilitățile ordonatorilor de credite
CAPITOLUL III Procesul bugetar - SECȚIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor - Elaborarea bugetelor -
Art 25 Elaborarea bugetelor

CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior -
Art. 24.
- Practică judiciară (1)

(1) Controlul financiar preventiv propriu și auditul public intern se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil, cu excepția prevederilor art. 54 alin. (7). Practică judiciară (1)

(3) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozițiilor legale.

(4) Formarea și utilizarea fondurilor publice locale și contul de execuție a bugetelor locale sunt supuse controlului Curții de Conturi, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...