Art 23 Responsabilitățile ordonatorilor de credite | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Rolul ordonatorilor de credite -
Art 22 Rolul ordonatorilor de credite
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior -
Art 24 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior

CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Responsabilitățile ordonatorilor de credite -
Art. 23.
- Practică judiciară (6), Reviste (1)

(1) Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale. Practică judiciară (12)

(2) Ordonatorii de credite răspund de: Practică judiciară (1)

a) elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;

b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat; Practică judiciară (1)

d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției pe care o conduc;

e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

g) organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

i) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...