Art 22 Rolul ordonatorilor de credite | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Categorii de ordonatori de credite -
Art 21 Categorii de ordonatori de credite
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Responsabilitățile ordonatorilor de credite -
Art 23 Responsabilitățile ordonatorilor de credite

CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Rolul ordonatorilor de credite -
Art. 22.
- Practică judiciară (3)

(1) Ordonatorii principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale și prin bugetele instituțiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale. Modificări (1)

(2) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...