Art 21 Categorii de ordonatori de credite | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale -
Art 20 Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale
CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Rolul ordonatorilor de credite -
Art 22 Rolul ordonatorilor de credite

CAPITOLUL II Principii, reguli și responsabilități - SECȚIUNEA a 3-a Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Categorii de ordonatori de credite -
Art. 21.
- Practică judiciară (3), Referințe în cărți (1)

(1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari și ordonatori terțiari.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităților administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București și președinții consiliilor județene. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(3) Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele și condițiile delegării.

(4) Conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...