Art 1 Obiectul legii | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Obiectul legii -
Art. 1.
-

(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale. Jurisprudență

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, după caz; Referințe (2)

c) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii; Referințe (2), Reviste (1)

d) bugetului împrumuturilor externe și interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri se asigură din bugetele locale și care provin din: împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate autorităților administrației publice locale și/sau agenților economici și serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat; împrumuturi externe și/sau interne contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale; Referințe (2), Jurisprudență

e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În alin. (2) al art. 1, Legea nr. 273/2006 prevede că: „Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: a) bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București; b) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, după caz; c) bugetele instituțiilor publice, finanțate integral din venituri proprii; d) bugetul împrumuturilor externe și interne (…); e) bugetul fondurilor externe nerambursabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Art 1 Obiectul legii
Art 2 Definiții
Art 3 Veniturile și cheltuielile bugetare
Art 4 Autorizarea bugetară/angajamentele multianuale
Art 5 Veniturile și cheltuielile bugetelor locale
Art 6 Descentralizarea unor activități
Art 7 Principiul universalității
Art 8 Principiul transparenței și publicității
Art 9 Principiul unității
Art 10 Principiul unității monetare
Art 11 Principiul anualității
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...