Alte principii | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii, reguli și responsabilități -
SECȚIUNEA a 2-a
Alte principii

Principiul solidarității

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum și a persoanelor fizice aflate în situație de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Jurisprudență

(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale aflate în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități administrativ-teritoriale sau din proprie inițiativă.

Principiul autonomiei locale financiare

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege. Jurisprudență

(2) Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii. Reviste (1)

(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităților administrației publice locale în domeniul lor de competență. Jurisprudență

(4) Sumele defalcate cu destinație specială se utilizează de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale.

Principiul proporționalității

Art. 17. - Jurisprudență

Resursele financiare ale unităților administrativ-teritoriale trebuie să fie proporționale cu responsabilitățile autorităților administrației publice locale stabilite prin lege.

Principiul consultării

Art. 18. -

Autoritățile administrației publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul legalității în materie fiscală este prevăzut în art. 16 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Astfel, se dispune că: „Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege. Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelului impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Principii și reguli bugetare
Alte principii
Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Proceduri privind elaborarea bugetelor
Calendarul bugetar
Prevederi referitoare la investiții publice locale
Execuția bugetară
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...