Guvernul României

Hotărârea nr. 928/2006 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Mediaș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, județul Sibiu

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unei părți de imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Mediaș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, județul Sibiu, în vederea asigurării de spații instituțiilor publice și de utilitate publică.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 iulie 2006.

Nr. 928.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții de imobil care se transmite din domeniul public al
statului și din administrarea Ministerului Administrației și
Internelor în domeniul public al municipiului Mediaș și în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. de inventar din domeniul public al statului
Municipiul Mediaș,
str. Aurel Vlaicu
nr. 33, județul
Sibiu
Ministerul
Administrației
și Internelor -
Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu
Consiliul Local al
Municipiului Mediaș
▪ 42 construcții: 104.024
(parțial)
- suprafața construită = 12.951 m2
- suprafața desfășurată = 16.252 m2
- suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 231.564,66 m2 din care:
▪ parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/1:
- suprafața terenului = 224.934,92 m2
- suprafața construită = 11.983 m2
- suprafața desfășurată = 14.613 m2
▪ parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/4:
- suprafața terenului = 2.170,50 m2
- suprafața construită = 673 m2
- suprafața desfășurată = 1.299 m
▪ parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/8:
- suprafața terenului = 1.365,34 m2
- suprafața construită = 320 m2
- suprafața desfășurată = 320 m2
▪ parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/10 - drum acces cu drept de servitute pentru Ministerul Administrației și Internelor:
- suprafața terenului = 2.033,07 m2
▪ parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/11 - drum acces cu drept de servitute pentru Ministerul Administrației și Internelor:
- suprafața terenului = 1.060,83 m2
;
se încarcă...