Guvernul României

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016 și înlocuit de Normă metodologică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 11 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

8. Prețul sau gama prețurilor plătite.

9. Data publicării anunțului de participare.

10. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea și adresa autorității contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Contractul de lucrări: natura și dimensiunea prestațiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

4. Data atribuirii contractului de lucrări.

5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.

8. Prețul sau gama prețurilor plătite.

9. Data publicării anunțului de participare.

10. Alte informații.

Anunțuri pentru concursul de soluții

Anunțul de participare la concurs

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate și ale biroului de la care se pot obține documentele suplimentare.

2. Descrierea proiectului.

3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

5. În cazul unui concurs restrâns:

(a) numărul de participanți care vor fi selectați;

(b) criterii de selecție a participanților;

(c) termenul de depunere a cererilor de participare.

6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8. Numele membrilor juriului.

9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

10. După caz, numărul și valoarea premiilor.

11. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului.

12. Alte informații.

Anunțul privind rezultatul concursului

1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

2. Descrierea proiectului.

3. Numărul total de participanți.

4. Numărul de participanți străini.

5. Câștigătorul (câștigătorii) concursului.

6. După caz, premiul (premiile) acordate.

7. Referințe privind publicarea anunțului de participare la concurs.

8. Alte informații.

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență (1)

RAPORT
privind contractele atribuite în anul ......

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Adresă: .....................................................................

C.U.I.: .....................................................................

Nr. de Înregistrare la Registrul Comerțului: ................................

Tel./fax: ...................................................................

E-mail: .....................................................................

┌───────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│                    │       │Valoare totală contracte│
│    Tipuri de contracte       │ Număr total │    (fără TVA)    │
│                    │ contracte ├───────────┬────────────┤
│                    │       │  lei  │  EURO  │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤
│Contracte de lucrări          │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fară publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Contracte de produse          │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fără publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Contracte de servicii         │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fără publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│TOTAL                 │       │            │
└───────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
               Semnătura autorizată
               ...................

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...