Guvernul României

Hotărârea nr. 915/2006 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 433/2006 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 430/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a celei de-a doua tranșe din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice pe anul 2006, de 199,189 milioane lei, potrivit anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

(3) Beneficiarii acestor fonduri sunt unitățile administrativ-teritoriale, iar fondurile alocate sunt destinate finanțării retehnologizării, modernizării și dezvoltării sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice aflate în patrimoniul unităților administrativ-teritoriale și vor fi administrate de consiliile locale și consiliile județene, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.

(4) Măsurile susceptibile a fi considerate ajutor de stat vor fi notificate Consiliului Concurenței de către ordonatorii principali de credite, în vederea autorizării.

(5) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2006.

Art. 2. -

Nr. crt. 30 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 433/2006 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 17 aprilie 2006, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 12 iulie 2006.

Nr. 915.

ANEXA Nr. 1

SUME
acordate conform prevederilor art. 13 lit. d) din Legea bugetului
de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

Nr. crt. Județ Unitatea administrativ- teritorială Sume defalcate din TVA
- mii lei -
Denumire lucrări
0 1 2 3 4
1. ARAD 1 - Arad 7.680 1. Modernizare rețele termice - etapa I; 2. Modernizare puncte termice; 3. Modernizare rețele termice pentru subtraversare linii de tramvai sistem rutier pe arterele Calea Aurel Vlaicu - Bulevardul Revoluției - Calea Timișorii în municipiul Arad; 4. Finalizare lucrări și punere în funcțiune cazan nr. 2 - 420 t/h;
2. ARGEȘ TOTAL 9.520
2 - Pitești 9.020 1. Modernizare, automatizare, pompe circulație cu turație variabilă PT-uri; 2. Modernizare rețele secundare de distribuție energie termică (înlocuire conducte, montare module termice); 3. Contorizare energie termică a.c.m. reabilitare modernizare rețea primară de termoficare, înlocuire conducte, vane de secționare; 4. Reabilitare CT Școala generală 9; 5. Realizarea unei centrale de cogenerare pe locul actual al CET Găvana - municipiul Pitești; 6. Racordarea CET Pitești Sud la sistemul naționale de transport al gazelor naturale
3 - Ștefănești 500 Retehnologizarea centralei termice din localitatea Ștefănești
3. BACĂU TOTAL 8.815
4 - Bacău 5.805 Instalarea unui grup de cogenerare cu turbine cu gaze în cadrul S.C. CET S.A. Bacău
5 - Onești 3.010 Modernizare sistem de încălzire și preparare apă caldă de consum în mun. Onești prin transformarea PT în CT de cartier
4. BIHOR 6 - Oradea 10.985 1. Reabilitarea sistemului secundar de distribuție energie termică în municipiul Oradea (etapa II lucrări aferente PT 101-102, 613, 820, 125, 123, 110, 118, 218, 611); 2. Trecerea cazanului nr. 6 de 350 t/h de la funcționarea cu combustibil fosil la funcționarea cu biomasă (porumb); 3. Reabilitarea magistralei nr. 1 de termoficare din municipiul Oradea pe bd. Dacia între strada Podului și strada Transilvaniei
5. BISTRIȚA-NĂSĂUD 7 - Bistrița 1.590 1. Modernizare Uzina Termică etapa I; 2. Modernizare PT; 3. Contorizare la nivel de branșament
6. BOTOȘANI 8 - Botoșani 6.010 1. Alimentarea CET din municipiul Botoșani cu gaze naturale din rețeaua de transport Transgaz; 2. Reabilitare rețea transport agent primar din Municipiul Botoșani; 3. Contorizarea energiei termice la nivel de scară de bloc; 4. Modernizare PT (înlocuirea schimbătoarelor de căldură și automatizare) Stejari 1, Stejari 2, Big, Piață, Calea Națională, Pacea 1; 5. Reabilitare și modernizare rețele termice secundare pentru încălzire și apă caldă de consum în ansamblul de locuințe Grivița 2, Victoria 1, Parcul Tineretului 1-2, Grivița 3, Grivița 4, Teilor 3; 6. Achiziționare și montare electropompe rețea termoficare, cazan abur saturat Dn 10 t/h, Pn 8 bar, tablou de comandă, grupuri cogenerare, GTE nr. 1 și 2
7. BRAȘOV TOTAL 6.010
9 - Brașov 4.905 1. Modernizare PT - grupa I, II, III, IV; 2. Reabilitare rețele termice de distribuție zona PT2 Astra, PT5B Astra, PT Noua, PT1, 4 Valea Cetății, PT1 Timiș Triaj, PT3, 6 Tractorul; 3. Modernizare CT de cvartal; 4. Magistrală CET - interconexiune termoficare Suc (ROMAN - METROM)
10 - Făgăraș 1.105 Contorizarea energiei termice pentru apă caldă de consum și redimensionarea debitmetrelor contoarelor de energie termică pentru încălzire
8. BRĂILA 11 - Brăila 900 Reabilitarea și modernizarea CET II Brăila și a sistemului centralizat de transport și distribuție prin puncte termice cu transformarea a 27 de CT în PT pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Brăila: 1. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de producere a energiei termice; 2. Reabilitare și modernizare sistem de distribuție agent termic; 3. Monitorizarea și automatizarea proceselor; 4. Contorizarea energiei termice la nivel de branșament
9. BUZĂU 12 - Buzău 2.810 1. Îmbunătățirea funcționării sistemului de alimentare cu căldură din municipiul Buzău în perioada de vară; 2. Sistematizare rețele electrice de medie și joasă tensiune la CAF - RAM Buzău; 3. Eficientizare 9PT în municipiul Buzău (PT14, PT25, PT31, PT34, PT35, PT36, PT37, PT38, PT41); 4. Reabilitare magistrală II de termoficare zonă conducte aeriene; 5. Reabilitare puncte termice și rețele termice aferente (PT12, PTB11, PT29, PT30, PT32, PT16, PT17, PT20, PT21)
10. CĂLĂRAȘI TOTAL 1.722
13 - Oltenița 1.500 Transformarea centralelor termice din municipiul Oltenița pentru funcționarea cu combustibil gaze naturale și modernizarea proceselor tehnologice
14 - Lehliu-Gară 222 Modernizarea centralelor termice și reparația capitală a rețelelor de alimentare cu energie termică ce deservesc orașul Lehliu-Gară
11. CLUJ 15 - Cluj-Napoca 1.990 1. Alimentarea separată cu energie electrică a CTZ Someș Nord; 2. Modernizarea instalațiilor din CTZ Someș Nord (modificare regim funcționare CAF 100 Gcal, înlocuire arzătoare și automatizare, modernizare instalație degazare apă de adaos); 3. Modernizarea sistemului de pompare CTZ Someș Nord; 4. Modernizare centrale termice CT3, 4, 10 Grigorescu; 5. Insula de energie CT9, 10, 11, 12 Gheorgheni; 6. Reabilitare rețea de transport apă fierbinte aferent CTZ Someș Nord; 7. Modernizare/automatizare centrale termice
12. CONSTANȚA TOTAL 11.520
16 - Constanța 7.520 1. Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța; 2. Reabilitarea rețelelor termice secundare ale R.A.D.E.T. Constanța; 3. Contorizarea energiei termice la nivel de imobil
17 - Medgidia 990 Modernizare centrale termice și reabilitare rețele termice aferente
18 - Eforie 990 Retehnologizarea și modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în orașul Eforie
19 - Mangalia 2.020 1. Modernizare CT și rețele termice exterioare CT1, CT5, CT10, CT11, CT17, CT18; 2. Reabilitare rețele termice exterioare CT4, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT16
13. DÂMBOVIȚA 20 - Târgoviște 2.010 1. Revizuire și reactualizare sol. constructive de modernizare a cazanelor de 25 Gcal/h, 50 Gcal/h și a cazanelor de 10 t/h, 15bar; 2. Modernizare CT Târgoviște Sud prin extindere cu 6,5 MWe motoare termice pe gaze și cu 14 MWt cazane apă fierbinte; 3. Modernizare rețele termice circuit primar
14. DOLJ 21 - Craiova 12.990 1. Modernizare puncte termice din municipiul Craiova - etapa II; 2. Modernizare centrale termice în municipiul Craiova - etapa II; 3. Contorizarea energiei termice la nivel de scară (bloc)
15. GALAȚI 22 - Galați 7.750 1. Reabilitare și modernizare PT-uri în municipiul Galați; 2. Reabilitare și modernizare rețele termice
16. GIURGIU 23 - Giurgiu 1.510 1. Optimizare funcționare CET Giurgiu - adaptarea structurii de producție la noile reglementări privind piața de energie electrică și termică din România; 2. Contorizare energie termică livrată în municipiul Giurgiu
17. GORJ 24 - Motru 1.990 Instalare unitate de cogenerare - grup turbogenerator în contrapresiune în municipiul Motru
18. HARGHITA TOTAL 4.910
25 - Miercurea Ciuc 2.003 1. Modernizare centrală termică și rețele termice Tudor Vladimirescu III; 2. Reabilitare centrale termice, rețele termice și contorizare în municipiul Miercurea Ciuc etapa I (Tudor I, Tudor II, Eroilor și Grivița)
26 - Odorheiu Secuiesc 402 Modernizarea centralelor termice, schimbarea rețelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierele: 1) Taberei, 2) Beclean I, 3) Beclean II din municipiul Odorheiu Secuiesc
27 - Gheorgheni 2.004 Reabilitarea sistemului de termoficare
28 - Cristuru Secuiesc 501 1. Reabilitare centrală termică și rețele termice în cartierul Kossuth Lajos; 2. Contorizare la nivel de branșament
19. HUNEDOARA TOTAL 4.800
29 - Deva 1.000 Retehnologizarea sistemului de termoficare în municipiul Deva - modernizarea rețelelor de distribuție
30 - Brad 800 Modernizarea sistemului de termoficare în municipiul Brad: 1. realizarea unei instalații de cogenerare la Uzina Electrică Gurabarza; 2. extinderea gospodăriei de combustibil; 3. reabilitare PT și rețele de termoficare; 4. finalizare contorizare la nivel de branșament
31 - Petroșani 1.400 1. Modernizare și extindere PT și rețele termice exterioare în municipiul Petroșani; 2. Contorizarea energiei termice la nivel de branșament
32 - Lupeni 800 Reabilitare rețele termice exterioare aferente punctelor termice din municipiul Lupeni
33 - Vulcan 800 Reabilitare puncte termice și rețele termice exterioare în mun. Vulcan
20. IAȘI 34 - Iași 3.800 Reabilitare și modernizare rețele de termoficare în mun. Iași - 1. Rețele primare de termoficare, 2. Modernizare PT-uri, montare module termice de bloc și dispecerat central, 3. Rețele secundare de termoficare, 4. Contorizare
21. MEHEDINȚI 35 - Dr. Turnu Severin 2.010 Modernizare PT-uri și a rețelelor secundare pentru încălzire și apă caldă menajeră în municipiul Dr. Turnu Severin
22. MUREȘ 36 - Tg. Mureș 4.001 1. Alimentare cu energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum în cart. Tudor Vladimirescu etapa I CT3, 4, 5, 6, 7; 2. Modernizarea producției și distribuției de energie termică în ansamblul de locuințe Dâmbu Pietros
23. OLT TOTAL 3.812
37 - Corabia 802 Retehnologizarea și modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a orașului Corabia
38 - Caracal 3.010 Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Caracal
24. PRAHOVA 39 - Consiliul Județean Prahova 5.414 Modernizare sistem de ardere CAT tip 4 nr. 2 din cadrul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pentru funcționarea tehnico-economică corespunzătoare legislației de mediu în vigoare prin montarea de arzătoare cu NOx redus
25. SĂLAJ 40 - Zalău 2.000 1. Achiziție și montare module termice la imobilele de locuit GD6, GD7, N3+N4, N10+N11, E9/A; prelungire magistrală termoficare Dumbrava Nord prin joncțiunea cu magistrala de termoficare din zona stației de betoane în municipiul Zalău; 2. Retehnologizare și modernizare CET Zalău cu funcționare pe biomasă.
26. SUCEAVA 41 - Suceava 8.900 1. Contorizare energie termică la nivel de branșament, scară de bloc în mun. Suceava; 2. Modernizare instalații desprăfuire electrică de la cazanele 1 și 2, 420 t/h; 3. Modificare instalație de evacuare a cenușii (evacuare uscată); 4. Modernizarea sistemului de termoficare în municipiul Suceava; 5. Modernizarea instalațiilor de alimentare electropompe cu utilizarea convertizoarelor statice de frecvență.
27. TELEORMAN TOTAL 6.500
42 - Alexandria 4.900 1. Îmbunătățirea alimentării cu căldură în municipiul Alexandria (transformarea PT8, 12, 16, 17, 18 în CT) - etapa II; 2. Modernizarea instalațiilor de ardere la CAF tip 5M și CR tip 9A din cadrul CT din municipiul Alexandria pentru funcționarea tehnico-economică corespunzătoare legislației de mediu în vigoare prin montarea de arzătoare mixte (păcură-gaz) cu NOx redus.
43 - Turnu Măgurele 1.600 Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică prin transformarea punctelor termice în centrale termice în municipiul Turnu Măgurele PT1 și PT3.
28. TIMIȘ 44 - Timișoara 14.010 Reabilitare și modernizare în mun. Timișoara: 1. Utilizare turbină de mică putere 1 x 19 MW, ca alternativă la SR la CT Timișoara Sud; 2. Retehnologizare CAF tip PTVM - 50 Gcal/h CET Timișoara Centru; 3. Modernizare PT Freidorf prin transformare în CT și implementare cogenerare de mică putere, prin utilizare motoare termice 2 x 0,5 MWe; 4. Reabilitare rețele termice de transport; 5. Reabilitare rețele termice de distribuție; 6. Reabilitare cazane de abur nr. 1, 2, 3 din CT Sud prin modernizarea electrofiltrelor; 7. Prelevare, evacuare și transport zgură și cenușă sub formă de șlam dens la cazanele nr. 1, 2, 3 din CT Sud; 8. CET Timișoara Centru - extindere cu unități moderne de cogenerare.
29. TULCEA 45 - Măcin 400 Înlocuirea instalațiilor existente de producere și distribuție a energiei termice cu centrale termice containerizate cu funcționare pe gaze naturale.
30. VASLUI 46 - Vaslui 3.020 1. Reabilitarea și modernizarea alimentării cu căldură a consumatorilor din municipiul Vaslui: a) implementarea unei unități de cogenerare de mică putere în zona 13 decembrie (insularizare) motor termic 2 x 0,8 MWe, cazane de apă caldă, interconectare 13 decembrie 1 - spital, aducțiune gaz Bolintineanu - 13 decembrie 1; b) implementarea unei unități de cogenerare de mică putere în CT Confecții motor termic 0,8 MWe, cazane de apă caldă, pompe de circulație; c) modernizarea a 13PT, pompe, armături; d) reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport și rețelelor de distribuție. 2. Finalizare contorizare la nivel de branșament; 3. Reabilitare și retehnologizare CAI - 40 t/h;
31. VÂLCEA TOTAL 8.180
47 - Râmnicu Vâlcea 400 Înlocuire cu conducte preizolate a rețelelor din circuitul de termoficare primar și secundar (de încălzire și apă caldă de consum) și modernizare PT-uri în municipiul Rm. Vâlcea.
48 - Consiliul Județean Vâlcea 6.880 1. Eficientizarea producției de abur 35 bar și 6 bar la CET Govora: TA140/35 și TA13/6; 2. Realizarea unei turbine cu abur condensație și priză de termoficare industrială de 150 MW: TA7; 3. Reabilitarea a 2 turnuri de răcire și montarea unei stații noi de pompe apă răcire; 4. Realizare sistem integrat de contorizare și monitorizare/dispecerizare a livrării de abur industrial și agent termic primar de termoficare urbană; 5. Sistem de monitorizare a emisiilor poluante la coș pentru instalațiile mari de ardere IMA2 și IMA3; 6. Achiziție și montaj a 2 schimbătoare de căldură abur/apă fierbinte cu plăci inox pentru producerea agentului termic de termoficare; 7. Înlocuirea conductei tur termoficare oraș de la colectorul stației de pompare tr. AII și stâlpul nr. 136 - cca. 1,8 km; 8. Alimentare cu gaze naturale a CET Govora din rețeaua Transgaz.
49 - Horezu 500 Reabilitarea centralelor termice și a rețelelor termice din orașul Horezu.
50 - Băile Olănești 200 Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare urbană (reabilitare rețea secundară de distribuție agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum cu țeavă preizolată și fir de detectare umiditate tip Brandes la CT1 și CT2) în orașul Băile Olănești.
51 - Călimănești 200 Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare urbană (transformare CT4 Călimănești actual funcționând pe motorină în PT folosind apă geotermală din Sonda 1006, pentru preparare integral apă caldă de consum și parțial încălzire, inclusiv racord apă geotermală între Sonda 1006 și PT4).
32. VRANCEA TOTAL 1.520
52 - Focșani 1.020 1. Contorizarea consumului de energie termică la populație în municipiul Focșani - etapa II; 2. Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Focșani: a) modernizarea și reabilitarea rețelei de distribuție a energiei termice din municipiul Focșani, lot I zona Bahne și Cuza-Vodă; b) construcția, reabilitarea și modernizarea PT18, 47 și 24bis din municipiul Focșani; c) modernizarea PT28 Cuza-Vodă din municipiul Focșani; 3. Modernizarea PT40 și 69 în municipiul Focșani; 4. Modernizare CAF 50 Gcal/h prin introducere arzătoare cu NOx redus; 5. Modernizarea sistemului de pompare pentru circuitul primar de termoficare la CET Focșani; 6. Modernizare și automatizare puncte termice în municipiul Focșani.
53 - Panciu 500 Modernizare centrale termice și rețele termice oraș Panciu.
33. BUCUREȘTI 54 - București 30.110 1. Sistem dispecer de supraveghere și conducere operativă a sistemului de termoficare din municipiul București; 2. Rețea termoficare pentru CTZ Casa Presei Libere și Hotel Flora; 3. Modernizare rețele și PT-uri în ansamblul Jiului - Pajura; 4. Extinderea CT Casa Presei Libere; 5. Modernizare CT și rețele termice secundare aferente; 6. Finalizare, modernizarea tuturor PT-uri aflate în exploatarea R.A.D.E.T. București; 7. Reducerea pierderilor de căldură pe magistralele de termoficare pozate suprateran - refacere izolație pe magistrala 1 Vest; 8. Modernizare rețea de termoficare magistrala Drumul Taberei CD9-C3; 9. Rețea termoficare între CET Vest Energo și strada Apusului; 10. Modernizarea a 10CT cu rețelele termice aferente; 11. Modernizare PT la consumatori în ansamblul Micro 3 Drumul Taberei; 12. Modernizare rețea primară CTZ Casa Presei Libere - Cămin CJ17; 13. Modernizare rețea primară Cămin CJ7 Pajura - Cămin C3 Marmura; 14. Modernizare rețea primară Cămin C7 Pod Constanța - Cămin CB2 Bucureștii Noi; 15. Dotarea consumatorilor racordați la stații centralizate cu module termice - Sector 3, București; 16. Reabilitare rețele termice primare - Calea Plevnei - Fluviului - Pod Basarab, Titulescu - Banu Manta căminele C4/1 - CM20; 17. Reabilitare rețele termice primare Banu Manta - Calea Plevnei - Giulești - Pod Grant - CET GRIRO (cămin CG23 - cămin CG16); 18. Înlocuire izolație pe traseu aerian CET Pipera (vane izolare) - str. Gării Herăstrău.
TOTAL 199.189

ANEXA Nr. 2

MODIFICAREA
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 433/2006 privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și
dezvoltarea sistemelor centralizate de producere
și distribuție a energiei termice

Nr. crt. Județ Localitate Sume defalcate din TVA mii lei Denumire lucrări
0 1 2 3 4
30. VÂLCEA TOTAL 6.225
45 - Județul Vâlcea 5.225 1. Eficientizarea producției de abur 35 bar și 6 bar la CET Govora: TA140/35 și TA13/6; 2. Realizarea unei turbine cu abur condensație și priză de termoficare industrială de 150 MW: TA7; 3. Reabilitarea a 2 turnuri de răcire și montarea unei stații noi de pompe apă răcire; 4. Realizare sistem integrat de contorizare și monitorizare/dispecerizare a livrării de abur industrial și agent termic primar de termoficare urbană; 5. Sistem de monitorizare a emisiilor poluante la coș pentru instalațiile mari de ardere IMA2 și IMA3; 6. Achiziție și montaj a 2 schimbătoare de căldură abur/apă fierbinte cu plăci inox pentru producerea agentului termic de termoficare; 7. Înlocuirea conductei tur termoficare oraș de la colectorul stației de pompare tr. AII și stâlpul nr. 136 - cca. 1,8 km; 8. Alimentare cu gaze naturale a CET Govora din rețeaua Transgaz.
45^1 - Râmnicu Vâlcea 1.000 Înlocuire cu conducte preizolate a rețelelor din circuitul de termoficare primar și secundar (de încălzire și apă caldă de consum) și modernizare PT-uri în municipiul Rm. Vâlcea.
;
se încarcă...