Guvernul României

Hotărârea nr. 904/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș în domeniul public al comunei Rucăr și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rucăr, județul Argeș

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș în domeniul public al comunei Rucăr și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rucăr, județul Argeș.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 12 iulie 2006.

Nr. 904.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a
Finanțelor Publice Argeș în domeniul public al comunei Rucăr și în
administrarea Consiliului Local al Comunei Rucăr, județul Argeș

Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul și titularul dreptului de proprietate Persoana juridică la care se transmite imobilul și titularul dreptului de proprietate Caracteristicile tehnice ale imobilului și poziția din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului
Comuna Rucăr, județul Argeș Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Argeș - domeniul public al statului Consiliul Local al Comunei Rucăr, județul Argeș - domeniul public al comunei Rucăr Construcție - suprafața construită = 426 m2
Suprafața totală a terenului = 265,2 m2
Nr. M.F.P. - 34.508; cod de clasificare - 8.29.06
;
se încarcă...