Guvernul României

Hotărârea nr. 885/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Argeș, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării construcțiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

După scoaterea din funcțiune și demolarea construcțiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Argeș, își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 885.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a construcțiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul
privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Adresa construcției care se transmite Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice Persoana juridică la care se află în administrare construcția Caracteristicile tehnice ale construcției
1. Împrejmuire padoc berbeci Comuna Băiculești, județul Argeș 100.003 Statul român Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Argeș Lungime = 336 m
Valoarea de inventar = 2 lei
2. Gard panouri lemn Comuna Băiculești, județul Argeș 100.002 Statul român Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Argeș Lungime = 60 m
Valoarea de inventar = 0 lei
3. Pătul Comuna Băiculești, județul Argeș 100.004 Statul român Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Argeș Suprafața construită = 15 m2
Valoarea de inventar = 1 leu
;
se încarcă...