Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor - ONPCSB

Decizia nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 19 iulie 2006.

În vigoare de la 19 iulie 2006 până la 20 iulie 2019, fiind abrogat prin Lege 129/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa

București, 11 iulie 2006.

Nr. 496.

ANEXĂ

NORME
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării
actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și
control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt
supuse supravegherii unor autorități

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...