Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 1070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115 (51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Atribuțiile Autorității Navale Române privind inspectarea și certificarea navelor care arborează pavilionul român, prevăzute în normele metodologice, pot fi delegate, parțial sau total, unor organizații recunoscute autorizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. -

Direcția generală transport naval și Autoritatea Navală Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 12 iunie 2006.

Nr. 1.070.

ANEXĂ Modificări (1)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...