Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2006 până la 07 mai 2016, fiind abrogat prin Lege 87/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul formularului specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă și normele privind întocmirea și utilizarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 19 iunie 2006.

Nr. 1.027.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

Cumpărătorul ........................... Seria ........ nr. ..... Vânzătorul .........................
       (denumirea, forma juridică)     (regim special)         (numele, prenumele)
Codul de identificare fiscală ..........              Buletinul/Cartea de identitate
Numărul de înregistrare la oficiul                 seria ........ nr. ................,
registrului comerțului .................              eliberat/eliberată .................
Sediul .................................
     (localitatea, strada, numărul)
Județul ................................

BORDEROU DE ACHIZIȚIE
(cereale și produse procesate din cereale)
nr. ............. data ......................
(de la producători individuali)

Nr. crt. Contract (nr./data) Denumirea produsului U.M. Cantitatea Prețul unitar
- lei -
Valoarea
- lei -
Suma plătită
- lei -
Semnătura de primire a sumei
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL (lei) x x
Date privind expediția Semnătura delegatului cumpărătorului
Numele și prenumele delegatului cumpărătorului ....................... ........................................
Buletinul/cartea de identitate ....... seria ......... nr. ..........,
eliberat/eliberată ................................................... Semnătura gestionarului
Mijlocul de transport ................. Nr. .......................... ........................................
14-4-13/c

Aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006.

ANEXA Nr. 2 Referințe (1)

BORDEROU DE ACHIZIȚIE
(cereale și produse procesate din cereale)
(cod 14-4-13/c)

Formular cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare asigurat de Compania Națională "Imprimeria Națională"

Formularul se utilizează pentru achiziția de cereale și produse procesate din cereale, numai de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Formularul poate să conțină pe lângă elementele obligatorii din model și alte elemente pe care societatea le consideră necesare, respectiv date referitoare la calitatea produselor.

1. Servește ca:

- document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate;

- document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate.

2. Se întocmește în 3 exemplare de către delegatul cumpărătorului, care achiziționează cereale de la producătorii individuali persoane fizice, în momentul achiziției.

Se semnează de persoana care face achizițiile respective și de gestionarul care primește marfa.

3. Circulă:

- la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor și întocmirea Notei de recepție și constatare de diferențe (exemplarele 1 și 2);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

- rămâne în carnet (exemplarul 2);

- la vânzătorul cerealelor (exemplarul 3).

4. Se arhivează:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

- la delegatul achizitor (exemplarul 2).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...