Art 84^4 " | Lege 251/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

După articolul 84 se introduc patru noi articole, articolele 84^1 , 84^2 , 84^3 și 84^4 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 844.
-

(1) Destituirea din funcția publică se dispune, în condițiile art. 66, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, ca sancțiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcționarului public, în următoarele cazuri:

a) pentru săvârșirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecințe grave;

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcția publică."

Mergi la:
Art 67 "
Art 75 "
Art 78 "
Art 80 "
Art 80^1 "
Art 83 "
Art 84 "
Art 84^1 "
Art 84^2 "
Art 84^3 "
Art 84^4 "
Art 85 "
Art 86 "
Art 88 "
Art 89 "
Art 91^1 "
Art 91^2 "
Art 91^3 "
Art 91^4 "
Art 91^5 "
Art 91^6 "

Acesta este un fragment din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...