Guvernul României

Hotărârea nr. 878/2006 privind anularea constituirii parcului industrial Parc turistic și de agrement Snagov, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 10 coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare;

- constatările și propunerile formulate de Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în urma controlului realizat în cursul lunii martie 2006, care a evidențiat că în zona parcului industrial "Parc turistic și de agrement Snagov" nu s-a desfășurat niciun fel de activitate de la data de 5 octombrie 2004 și până în prezent;

- faptul că în urma analizei propunerilor formulate de Autoritatea de control a Guvernului, Guvernul, în ședința din data de 22 martie 2006, a decis anularea constituirii parcului industrial "Parc turistic și de agrement Snagov";

- faptul că, la data de 27 martie 2006, Asocierea dintre Societatea Comercială "Dracula Park" - S.A. și Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a fost înștiințată în scris, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, prin Adresa comună a Ministerului Administrației și Internelor nr. 7.000 din 23 martie 2006 și a Secretariatului General al Guvernului nr. 20/3.352/MAV din 22 martie 2006, despre decizia Guvernului de anulare a constituirii parcului industrial "Parc turistic și de agrement Snagov",

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se anulează constituirea parcului industrial "Parc turistic și de agrement Snagov", pe terenul Complexului agrozootehnic Vlăsia, situat în localitatea Snagov, județul Ilfov.

Art. 2. -

(1) Se constată încetarea dreptului de folosință al Societății Comerciale "Parcul turistic și de agrement Snagov" - S.A. asupra terenului în suprafață de 457,89 ha aferent obiectivului prevăzut la art. 1.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este și rămâne în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care exercită toate drepturile și este ținută de toate obligațiile prevăzute de lege pentru deținătorul acestei calități.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2004 privind aprobarea constituirii parcului industrial "Parcul turistic și de agrement Snagov", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 878.

;
se încarcă...