Guvernul României

Hotărârea nr. 873/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Ilfov

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2006 până la 31 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă alocarea sumei de 3.000 mii lei (RON) din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetului local al comunei Cornetu, județul Ilfov, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în acest an, în vederea finanțării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii.

Art. 2. -

Pentru asigurarea fondurilor necesare prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 3.000 mii lei (RON) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. -

Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 873.

;
se încarcă...