Guvernul României

Hotărârea nr. 872/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Bistrița-Năsăud și Suceava

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2006 până la 31 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă alocarea sumei de 3.942 mii lei (RON) din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale din județele Bistrița-Năsăud și Suceava, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale, respectiv decolmatarea, degajarea de materialul lemnos, aluviuni și alte materiale antrenate de viituri, a zonelor afectate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pentru asigurarea fondurilor necesare prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 3.942 mii lei (RON) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. -

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 872.

ANEXĂ

REPARTIZAREA
sumelor ce se alocă bugetelor locale ale unor unități
administrativ-teritoriale din județele Bistrița-Năsăud și Suceava
pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale,
respectiv decolmatarea, degajarea de materialul lemnos, aluviuni
și alte materiale antrenate de viituri, a zonelor afectate

Nr. crt. Județul/unitatea administrativ-teritorială Suma alocată
- mii lei (RON) -
Județul Bistrița-Năsăud 2.950
1. Comuna Căianu Mic 15
2. Comuna Spermezeu 50
3. Comuna Târlișua 2.835
4. Comuna Zagra 50
Județul Suceava 992
5. Municipiul Fălticeni 50
6. Orașul Solca 30
7. Orașul Vicovu de Sus 5
8. Comuna Arbore 267
9. Comuna Bălăceana 5
10. Comuna Botoșana 50
11. Comuna Cacica 50
12. Comuna Comănești 5
13. Comuna Cornu Luncii 5
14. Comuna Gălănești 5
15. Comuna Grănicești 100
16. Comuna Horodnic de Jos 5
17. Comuna Horodnic de Sus 20
18. Comuna Iacobeni 20
19. Comuna Iaslovăț 30
20. Comuna Marginea 95
21. Comuna Mănăstirea Humorului 50
22. Comuna Pârteștii de Jos 20
23. Comuna Sucevița 20
24. Comuna Todirești 20
25. Comuna Ulma 10
26. Comuna Vicovu de Jos 10
27. Comuna Voitinel 100
28. Comuna Volovăț 20
TOTAL: 3.942
;
se încarcă...