Guvernul României

Hotărârea nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2006 până la 03 mai 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 270/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a activității "Organizarea examenului pentru dobândirea calității de consultant fiscal", denumită în continuare activitatea.

Art. 2. -

(1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în organizarea examenelor pentru dobândirea calității de consultant fiscal.

(2) Activitatea înființată se încadrează la același capitol bugetar în care este încadrat și ordonatorul de credite.

Art. 3. -

(1) Finanțarea activității se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activității se constituie din taxele de înscriere la examenul pentru dobândirea calității de consultant fiscal.

(3) Cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea activității se finanțează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității se aprobă odată cu bugetul Ministerului Finanțelor Publice, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității se reportează în anul următor și va fi utilizat cu aceeași destinație, exclusiv pentru organizarea examenelor.

Art. 5. -

(1) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității respective se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6. -

În relațiile contractuale, activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 28 iunie 2006.

Nr. 865.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...